Disclaimer

Ondanks grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. Eskes Grijpstra De Vries Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe en/of indirecte mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Eskes Grijpstra De Vries Advocaten geen controle heeft. Ook hiervoor draagt Eskes Grijpstra De Vries Advocaten geen verantwoordelijkheid.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u Eskes Grijpstra De Vries Advocaten en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige directe en/of indirecte schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt ons helpen eventuele fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw bevindingen naar ons algemene emailadres: info@egvadvocaten.nl.

Mocht de eigenaar van een site bezwaar hebben tegen het feit dat via deze site van Eskes Grijpstra De Vries Advocaten een link is naar zijn site, verzoeken wij de webmaster kontakt op te nemen met ons en wij zullen dan de desbetreffende link verwijderen.

Copyright © 2012 Eskes Grijpstra De Vries Advocaten
Alle rechten voorbehouden aan Eskes Grijpstra De Vries Advocaten
Niets van deze site mag worden gereproduceerd, in welke vorm en met welk middel dan ook opgeslagen worden, of verspreid worden zonder de toestemming van Eskes Grijpstra De Vries Advocaten in elke vorm waarin het gepubliceerd is.